fbpx
facebook twitter youtube pinterest instagram

Ukoliko su djeca rođena na području FBiH ovo su najčešće potrebni dokumenti, a prijava se vrši u općini rođenja djeteta.

beba_kuci

 Djeca rođena u braku

otpusnica iz bolnice za novorođenče
vjenčani list roditelja (najnoviji)
lične/osobne karte oba roditelja
prijavnica prebivališta za roditelje
uvjerenje o državljanstvu
ako treće lice vrši prijavu obavezna je saglasnost (punomoć) oba roditelja
rok za prijavu novorođenčadi 30 dana od dana rođenja

  Djeca rođena van braka

otpusnica iz bolnice
rodni list za majku djeteta (ne stariji od 30 dana)
lične karte roditelja
uvjerenje o državljanstvu
rok za prijavu novorođenčadi 30 dana od dana rođenja

obavezno prisustvo oba roditelja ako roditelji nisu vjenčani
ovjerena izjava o priznanju očinstva (u nadležnom Centru za socijalni rad)

majcino-mlijeko

  Ukoliko su djeca rođena na području Republike Srpske

Shodno odredbi člana 9. stav 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/11) prijavu prebivališta za novorođeno dijete podnosi roditelj u roku od tri mjeseca od njegovog rođenja. Ukoliko roditelji nemaju istu adresu stanovanja, prijavu podnosi jedan od roditelja uz saglasnost drugog roditelja ili roditelj koji u skladu sa zakonom samostalno vrši roditeljsko pravo.

Uz prijavu prebivališta za novorođeno dijete, roditelj stavlja na uvid svoju važeću ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih za dijete i prilaže dokaz o uplaćenoj naknadi na ime Republičke administrativne takse, a ukoliko roditelji nemaju istu adresu stanovanja, prilaže i saglasnost drugog roditelja.

Roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo u skladu sa zakonom, uz prijavu prebivališta, pored važeće lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih za dijete, stavlja na uvid i primjerak pravnosnažne presude o razvodu braka, iz koje se vidi kojem od roditelja je maloljetno lice povjereno na čuvanje, staranje i vaspitanje i prilaže i dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse.

 Djeca rođena u inostranstvu 

prijavljuje se po posljednjem prebivalištu roditelja
dokaz o prebivalištu roditelja (uvjerenje o kretanju)
internacionalni rodni list
dokaz o državljanstvu BiH i Federacije BiH roditelja
ukoliko jedan roditelj nije državljanin BiH potrebna je njegova suglasnost za upis u knjigu rođenih i državljana
fotokopija lične karte ili pasoš roditelja (važeći)