fbpx
facebook twitter youtube pinterest instagram

zak.reg

Osnovna prava porodilja u FBiH okvirno su utvrđena Zakonom o osnovama socijalne zaštite. Naime, članom 89. određeno je da su temeljna prava koja ostvaruje porodica s djecom, između ostalih, naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta i novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu. Članom 90. utvrđeno je da se način, postupak, organi i finansiranje ovih prava bliže uređuju kantonalnim propisima, s tim da se propisom kantona mogu utvrditi i druga prava porodice s djecom.

Ukoliko su djeca rođena na području FBiH ovo su najčešće potrebni dokumenti, a prijava se vrši u općini rođenja djeteta.

beba_kuci

 Djeca rođena u braku

otpusnica iz bolnice za novorođenče
vjenčani list roditelja (najnoviji)
lične/osobne karte oba roditelja
prijavnica prebivališta za roditelje
uvjerenje o državljanstvu
ako treće lice vrši prijavu obavezna je saglasnost (punomoć) oba roditelja
rok za prijavu novorođenčadi 30 dana od dana rođenja

  Djeca rođena van braka

otpusnica iz bolnice
rodni list za majku djeteta (ne stariji od 30 dana)
lične karte roditelja
uvjerenje o državljanstvu
rok za prijavu novorođenčadi 30 dana od dana rođenja

obavezno prisustvo oba roditelja ako roditelji nisu vjenčani
ovjerena izjava o priznanju očinstva (u nadležnom Centru za socijalni rad)

majcino-mlijeko

  Ukoliko su djeca rođena na području Republike Srpske

Shodno odredbi člana 9. stav 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/11) prijavu prebivališta za novorođeno dijete podnosi roditelj u roku od tri mjeseca od njegovog rođenja. Ukoliko roditelji nemaju istu adresu stanovanja, prijavu podnosi jedan od roditelja uz saglasnost drugog roditelja ili roditelj koji u skladu sa zakonom samostalno vrši roditeljsko pravo.

Uz prijavu prebivališta za novorođeno dijete, roditelj stavlja na uvid svoju važeću ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih za dijete i prilaže dokaz o uplaćenoj naknadi na ime Republičke administrativne takse, a ukoliko roditelji nemaju istu adresu stanovanja, prilaže i saglasnost drugog roditelja.

Roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo u skladu sa zakonom, uz prijavu prebivališta, pored važeće lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih za dijete, stavlja na uvid i primjerak pravnosnažne presude o razvodu braka, iz koje se vidi kojem od roditelja je maloljetno lice povjereno na čuvanje, staranje i vaspitanje i prilaže i dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse.

 Djeca rođena u inostranstvu 

prijavljuje se po posljednjem prebivalištu roditelja
dokaz o prebivalištu roditelja (uvjerenje o kretanju)
internacionalni rodni list
dokaz o državljanstvu BiH i Federacije BiH roditelja
ukoliko jedan roditelj nije državljanin BiH potrebna je njegova suglasnost za upis u knjigu rođenih i državljana
fotokopija lične karte ili pasoš roditelja (važeći)

vakcinisanje

DOB

VAKCINA

Novorođenčad

BCG vakcinacija i vakcinacija protiv Hepatitisa B

Sa navršenim 1. mjesecom

Druga doza HBV vakcine

Sa navršena 2 mjeseca

Prva doza DTaP-IPV + HiB

Sa navršena 4 mjeseca

Druga doza DTaP-IPV + HiB

Sa navršenih 10 mjeseci

Treća doza DTaP-IPV + HiB

Sa navršenih 12 mjeseci

MRP (vakcina protiv ospica, rubeole, zaušnjaka)

U 18 mjesecu

Revakcinacija jedne doze HiB vakcine

U 2. godini života

Prva revakcinacija protiv dječije paralize

U 5. godini života

Revakcinacija kombiniranom vakcinom DTaP-IPV

U 6. godini života

Revakcinacija MRP vakcinom

U završnom razredu osnovne škole

Revakcinacija kombiniranom vakcinom za difteriju i anatoksin tetanusa (dT)

U završnom razredu srednje škole Revakcinacija protiv difterije i tetanusa

Tokom sistematskih pregleda, polaska djeteta u vrtić ili školu evaluira se vakcinalni status djece s ciljem da djeca budu u potpunosti vakcinisana i revakcinisana prema Kalendaru obavezne imunizacije u FBiH.

Ako djeca nisu vakcinisana ili su nepotpuno vakcinisana trebaju se u ovisnosti o zdravstvenom stanju odnosno isključenju eventualnih medicinski dokazanih kontraindikacija što prije vakcinisati kako bi se realizirao potpuni vakcinalni status djeteta, što će na najbolji način omogućiti efikasnu i bezbjednu zaštitu djece od zaraznih bolesti.

Izvor: Kalendar obavezne imunizacije/vakcinacije u FBiH u 2017. godini

doc.dr.sc. Lutvo Sporišević,

spec. pedijatar prim.dr.med.mr.ph.sci. Adnan Bajraktarević,

spec. pedijatar dr Anes Jogunčić

Esma Zlatar, prof.

Zadnja izmjena 17.7.2017.

Ovaj članak je čisto informativnog sadržaja te je u skladu sa važećim Kalendarom vakcinacije u Kantonu Sarajevo, stoga portal www.svezabebe.ba nije odgovoran za bilo koju dijagnozu koju je korisnik postavio na temelju sadržaja ovog članka, stoga Vas molimo da se uvijek konsultujete sa Vašim ljekarom o vakcinaciji Vašeg djeteta!